Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Ελεύθερο Σχέδιο - 2013 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο χώρο σχεδίασης. Με τη λέξη «απεικόνιση» εννοούμε τη σύνθεση, το μέγεθος και τη θέση των αντικειμένων μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. (25 μονάδες)
2. Σχεδιαστική απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων της σύνθεσης καθώς και των σχημάτων που προκύπτουν από τα αντικείμενα (κενά και πλήρη). (35 μονάδες)
3. Απόδοση με τονική διαβάθμιση των φωτεινών και σκιερών επιφανειών, που συνθέτουν το σύνολο του θέματος. (25 μονάδες)
4. Ποιότητα απεικόνισης του θέματος. (15 μονάδες)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Oι υποψήφιοι κατά την αποχώρησή τους επιστρέφουν τη φωτοτυπία στους επιτηρητές, οι οποίοι στη συνέχεια την καταστρέφουν.
2. Τα ζητούμενα δεν θα εκφωνηθούν και δεν θα γραφούν στον πίνακα.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν ως πρόχειρο σχεδίασης λευκό χαρτί Α4 διαμορφώνοντάς το σε παρόμοιο (τετράγωνο) σχήμα.
4. Oι υποψήφιοι μπορούν να μετακινηθούν μέσα στην αίθουσα σε άλλη θέση σχεδίασης, εφόσον τούτο είναι δυνατό, χωρίς όμως να εμποδίζουν τους άλλους υποψηφίους. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ υποψηφίου και θέματος τουλάχιστον
2,5 μέτρα. Κάθε θέση σχεδίασης, όπως και η οπτική γωνία, είναι μοναδικές και τα σχεδιαστικά αποτελέσματα αξιολογούνται (από τους βαθμολογητές) ισότιμα.
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας (όχι προβολείς) πρέπει να παραμένουν ανοιχτά.
6. Μετά την παρέλευση του πρώτου 3ωρου δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ωρου.
7. Οι υποψήφιοι να μη χρησιμοποιούν σπρέυ.
8. Απαγορεύεται το κάπνισμα στις αίθουσες εξέτασης.
9. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.
10. Διάρκεια εξέτασης: έξι (6) ώρες
11. Έναρξη χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών στους υποψηφίους.
12. Δυνατότητα αποχώρησης: 10:15
13. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να γραφούν στον πίνακα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου