Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Σχετικά με το Θέμα Εξετάσεων 2013 Ελλήνων Εξωτερικού στο Γραμμικό Σχέδιο

Το θέμα που αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι στο Γραμμικό Σχέδιο ήταν ίσως το πιο ιδιόρρυθμο που έχουμε συναντήσει στην ιστορία των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος.
Τα τελευταία δυο χρόνια παρατηρείται μια προτίμηση στα παλιά κτίσματα και στην νησιώτικη δόμηση.
Η ΒΔ πλευρά του κτίσματος καθώς και η ΝΔ ήταν δομημένες υπό κλίση η οποία σχεδιαζόταν με τη βοήθεια των τριγώνων (45*+30* μοιρών).
Πολύ μεγάλη προσοχή έπρεπε να δοθεί στα στοιχεία που ζητούνται και σε αυτά που ΔΕΝ πρέπει να σχεδιαστούν.
Σχετικά με την τοποθέτηση, δίδονταν κάποια στοιχεία στους υποψηφίους, πράγμα που καταργεί τις όποιες γνώσεις τους περί τοποθέτησης.
Το θέμα, εκ των κριτηρίων αξιολόγησης, έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αντίληψη της ισορροπημένης σύνθεσης και του συσχετισμού των σχεδίων ώστε να γίνει αντιληπτό εάν οι υποψήφιοι έχουν την πλήρη αντίληψη του κάθε σχεδίου.
Η Οψη-Τομή Α-Α ήταν απόλυτη απόρροια της τομής στην κάτοψη με τοίχους και ανοίγματα που τέμνονταν και προβάλλονταν πλάγια (πατητήρι).
Πολλά στοιχεία ζητήθηκαν φέτος, όπως χώμα, δέντρο, ξύλινες επιφάνειες, πλακόστρωση και κεραμοσκεπή, αυξάνοντας τις απαιτήσεις συναρτήσει του χρόνου.

Παρακάτω σας παραθέτω την ορθή τοποθέτηση των σχεδίων του θέματος, ώστε ο συσχετισμός να είναι εύλογος και η σύνθεση ισορροπημένη, καθώς κι τα στοιχεία που έπρεπε να παρασταθούν στο σχέδιο:Οι υποψήφιοι μπορούσαν να προσθέσουν κατά βούληση "νερά" στις ξύλινες σανίδες στις πόρτες. Δεν αναφερόταν άμεσα στα ζητούμενα και επομένως η έλλειψη αυτού του συμβολισμού δε θεωρείται λάθος ούτε παράληψη.

Γραμμικό Σχέδιο - 2013 Θέμα Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
19 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για ένα πλήρες συγκρότημα ισόγειας αγροτικής κατοικίας στα Μεσόγεια-Παιανία. Το χαρακτηριστικό του συγκροτήματος είναι ότι αποτελείται από κλειστούς και ανοιχτούς χώρους περιτριγυρισμένους από ψηλό πέτρινο μαντρότοιχο, ο οποίος προστατεύει, απομονώνει και οριοθετεί την ιδιοκτησία της αγροτικής οικογένειας.
Αναλυτικότερα, το συγκρότημα, όπως φαίνεται στην κάτοψη, περιλαμβάνει:
• Το κυρίως σπίτι, που αποτελείται από τη σάλα, το υπνοδωμάτιο και δύο αποθηκευτικούς χώρους. Η στέγασή του γίνεται με δίρριχτη στέγη καλυμμένη με βυζαντινά κεραμίδια, σε δύο διαφορετικά επίπεδα, όπως φαίνεται στην όψη-τομή Α-Α. Η είσοδος από την αυλή στο κυρίως σπίτι γίνεται από τη
νότια πλευρά μέσω μιας δίφυλλης πόρτας. Το δάπεδό του είναι υπερυψωμένο από τον εξωτερικό χώρο κατά 0,10μ. Το δάπεδο του υπνοδωματίου είναι ξύλινο και καλύπτεται από τάβλες φάρδους 0,15μ.
• Το πατητήρι, που είναι ανεξάρτητο κτίσμα, έχει κοινό πέτρινο τοίχο με το κυρίως σπίτι στην προέκταση της πλευράς ΒΓ. Η στέγασή του έχει διαμορφωθεί σε οριζόντιο δώμα.
• Το φουρνόσπιτο και το υπόστεγο, που είναι βοηθητικά κτίσματα. Το δάπεδο στο υπόστεγο είναι στρωμένο με λίθινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος (2), όπου στην κάτοψη έχουν σχεδιαστεί με ενδεικτικό τρόπο.
• Την αυλή, η οποία περιβάλλεται από τα κτίσματα αυτά και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 0,30μ. Τα τμήματα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους με σκαλοπάτια κυκλικής μορφής και πάτημα πλάτους 0,30μ., όπως φαίνονται στην κάτοψη (3). Η είσοδος από το δρόμο στο χώρο της αυλής γίνεται από την ανατολική πλευρά μέσω δίφυλλης αυλόπορτας με υπέρθυρο, όπως προβάλλεται στην κάτοψη με διακεκομμένη γραμμή και φαίνεται στην τομή (1) .
Επιμέρους στοιχεία:
- Όλοι οι τοίχοι των κτισμάτων, εσωτερικοί και εξωτερικοί, είναι λίθινοι και έχουν πάχος 0,50μ., εκτός από τον τοίχο που χωρίζει το υπνοδωμάτιο από τη σάλα, που έχει πάχος 0,10μ., και τον τοίχο που περιβάλλει τον φούρνο, του οποίου το πάχος προκύπτει σχεδιαστικά.
- Όλα τα κουφώματα είναι ξύλινα και τοποθετούνται στη μέση του πάχους των τοίχων.
- Οι κάσες όλων των κουφωμάτων έχουν διατομή 0,05μ. x 0,10μ., εκτός από την κάσα της αυλόπορτας που έχει πάχος 0,10μ. x 0,10μ. Οι διαστάσεις των κουφωμάτων, που δίνονται στο σχέδιο, είναι από τοίχο σε τοίχο· περιλαμβάνουν δηλαδή και το πάχος των κασών. Οι πόρτες της εισόδου του κυρίως σπιτιού και της αυλόπορτας αποτελούνται από δύο ίσα μεταξύ τους φύλλα.
- Τα παράθυρα της νότιας όψης του κυρίως σπιτιού είναι δίφυλλα.
- Το πάχος όλων των φύλλων των θυρών είναι 0,05μ.
- Η κατεύθυνση του βορρά είναι παράλληλη προς τον τοίχο ΔΖ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α. Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών τα εξής:
1. Η κάτοψη του ισογείου και η όψη-τομή Α-Α σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.
α. Στο σχέδιο της κάτοψης πρέπει να σχεδιαστούν:
• Μόνο οι δύο πόρτες και τα δύο παράθυρα της νότιας όψης του κυρίως σπιτιού.
• Ο συμβολισμός της τομής.
• Το ξύλινο δάπεδο στο υπνοδωμάτιο.
• Το δέντρο που βρίσκεται στην αυλή, ο συμβολισμός και ο τύπος του οποίου είναι της επιλογής των υποψήφιων και θα σχεδιαστεί με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης.
• Ο συμβολισμός του χώματος στην περιοχή της αυλής, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο σχέδιο.
• Το 1/3 περίπου της επιφάνειας του δαπέδου του υπόστεγου (2) με λίθινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος της επιλογής των υποψήφιων, με ελεύθερο χέρι, χωρίς να δεσμεύονται από τη σχεδίαση των πλακών στην κάτοψη του θέματος, η οποία είναι ενδεικτική.
β. Στο σχέδιο της όψης-τομής Α-Α πρέπει να σχεδιαστούν:
• Τα βυζαντινά κεραμίδια στο τμήμα της όψης, όπως ακριβώς φαίνονται στην όψη-τομή Α-Α.
• Οι σανίδες στις πόρτες, με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης.
2. Ο τίτλος του θέματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ
3. Οι τίτλοι των δύο σχεδίων ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΟΨΗ-ΤΟΜΗ Α-Α
4. Το σύμβολο του Βορρά, που μπορεί να είναι της επιλογής των υποψήφιων, με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης ή με ελεύθερο χέρι.

Β. Να μη σχεδιαστούν:
• Στο σχέδιο της κάτοψης: Οι πόρτες και τα παράθυρα των υπολοίπων χώρων, τα οποία θα σχεδιαστούν μόνο ως ανοίγματα στους τοίχους χωρίς τις ενδείξεις των κασωμάτων.
• Στο σχέδιο της όψης-τομής Α-Α: Η πόρτα του πατητηριού, όπου θα σχεδιαστεί μόνο ως άνοιγμα στον τοίχο χωρίς την ένδειξη της κάσας.
• Οι γραμμές διαστάσεων και οι βοηθητικές διακεκομμένες γραμμές, που αντιστοιχούν στις στάθμες.

Γ. Να μην αναγραφούν:
• Οι διαστάσεις ή άλλες ενδείξεις, τα υψόμετρα των επιπέδων και οι ονομασίες των χώρων.
Δ. Να μη διαγραμμιστούν:
• Τα τεμνόμενα τμήματα στα σχέδια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων στο χαρτί σχεδίασης είναι της επιλογής των υποψήφιων.
Προσοχή: η πλευρά του κυρίως σπιτιού –η οποία ορίζεται στην κάτοψη με τα γράμματα ΑΒ– θα πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα προς το κάτω όριο του χώρου σχεδίασης και σε απόσταση 34 εκατοστά από αυτό. Ο προσανατολισμός τοποθέτησης του θέματος στο χαρτί σχεδίασης είναι της
επιλογής των υποψήφιων.
2. Οι θέσεις των τίτλων, ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων θα επιλεγούν από τους υποψήφιους.
3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα (μ.). Οι διαστάσεις, που δεν αναγράφονται, προκύπτουν γραφικά.
4. Όλες οι γωνίες στα σχέδια είναι ορθές εκτός από τις γωνίες που σχηματίζονται στις κορυφές Β, Γ, Δ, Ζ και Η της κάτοψης, οι οποίες προκύπτουν γραφικά.
5. Στα σχέδια δεν θα αναγραφούν διαστάσεις, στάθμες, γράμματα ή άλλες ενδείξεις, εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα ζητούμενα του θέματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
A. Ορθότητα απεικόνισης [35/100]
1. Σωστή μεταφορά κλίμακας 15/100
2. Σωστή γεωμετρική απεικόνιση 20/100
Β. Ποιότητα σχεδίασης [25/100]
1. Πάχη γραμμών 10/100
2. Ποιότητα γραμμών 15/100
Γ. Πληρότητα σχεδίασης [15/100]
1. Γενική εικόνα 10/100
2. Ολοκλήρωση του συνόλου 5/100
Δ. Γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (ενδείξεις τομής, το πλακόστρωτο, τα
κεραμίδια, οι διαγραμμίσεις των ξύλινων επιφανειών, το δέντρο και ο
συμβολισμός του χώματος) και τα γράμματα 15/100
Ε. Οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης [10/100]
1. Τοποθέτηση και συσχετισμός των σχεδίων 5/100
2. Ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης 5/100

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να διανεμηθούν στους υποψήφιους το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα και οι πέντε (5) σελίδες του θέματος.
2. Οι υποψήφιοι κατά την αποχώρησή τους επιστρέφουν στους επιτηρητές τις φωτοτυπίες και το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα.
3. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας (όχι προβολείς) πρέπει να παραμένουν ανοικτά.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο) διαστάσεων περίπου Α4.
6. Μετά την παρέλευση του πρώτου τρίωρου δίνεται στους υποψήφιους η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ωρου.
7. Απαγορεύεται το κάπνισμα στις αίθουσες εξέτασης.
8. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.
9. Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.
10. Έναρξη του χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών στους υποψήφιους.
11. Δυνατότητα αποχώρησης: 14:00.
12. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να αναγραφούν στον πίνακα της αίθουσας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Ελεύθερο Σχέδιο - 2013 Θέμα Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

18 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: «Σύνθεση με τρία αντικείμενα»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το προς σχεδίαση θέμα αποτελούν τα εξής τρία (3) αντικείμενα:
1. Σκαμνί χρώματος μπλε σκούρου
2. Κουβάς χρώματος πράσινου ανοιχτού
3. Χωνί χρώματος γαλάζιου

ΦΟΝΤΟ:
Δίδονται τέσσερα (4) χαρτιά διαστάσεων 70 Χ 100 εκ. Τοποθετούνται με τη μεγάλη τους πλευρά οριζόντια στον τοίχο – φόντο, ξεκινώντας από τα 120 εκ. πάνω από την εκάστοτε έδρα και αναπτύσσονται κατακόρυφα στον τοίχο, οριζόντια στην έδρα και κατακόρυφα στην μπροστινή πλευρά της έδρας.
Επισημαίνεται ότι τα χαρτιά κολλιούνται μεταξύ τους και στον τοίχο, με οποιαδήποτε κολλητική ταινία από την πίσω πλευρά του χαρτιού.


Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Γραμμικό Σχέδιο - 2013 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για ένα κτήριο που προορίζεται για ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ με πλακόστρωτη αυλή και μικρό χώρο εισόδου σε ξεχωριστό κτίσμα, όπως φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης ισογείου.
Η είσοδος στο κτήριο γίνεται από την αυλή, μέσω ξεχωριστού κτίσματος που είναι κτισμένο στη νότια πλευρά του κτηρίου, υπό γωνία 30° ως προς τον άξονα ανατολής- δύσης, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου. Το κτίσμα αυτό περιλαμβάνει σκάλα ανόδου, η οποία οδηγεί από το υψόμετρο -1.20 στο ±0.00 που είναι το επίπεδο της αυλής. Γύρω από το κτίσμα αυτό υπάρχει επικλινές έδαφος, που συμβολίζεται ενδεικτικά με υψομετρικές καμπύλες και χώμα, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
Το κτήριο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους:
α) το ισόγειο, που φαίνεται στην κάτοψη ισογείου και περιλαμβάνει χώρο εισόδου, εκθεσιακούς χώρους, αποθήκη, WC. Η οροφή του ισόγειου ανατολικού τμήματος του κτηρίου έχει σχήμα ημικυλινδρικού θόλου, όπως προβάλλεται στην κάτοψη ισογείου και φαίνεται στην όψη-τομή Τ-Τ.
β) τον όροφο, που καταλαμβάνει μέρος της κάτοψης ισογείου, προβάλλεται στην κάτοψη ισογείου, φαίνεται μόνο στην όψη-τομή Τ-Τ και έχει βοηθητική χρήση.
Η αυλή, που ορίζεται στην κάτοψη ισογείου με τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ, βρίσκεται στο επίπεδο ±0.00 και καλύπτεται ελεύθερα με πέτρινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος. Από την αυλή και σε επαφή με τον τοίχο του κτηρίου στο τμήμα ΔΕ ξεκινάει η εξωτερική σκάλα ανόδου προς τον όροφο, όπως φαίνεται στα σχέδια.
Επιμέρους στοιχεία:
• Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου έχουν πάχος 0.50μ. εκτός από τους εξωτερικούς τοίχους που εφάπτονται με την αυλή στις πλευρές ΓΔΕ και ΕΖ, οι οποίοι έχουν πάχος 0.30μ.
• Οι εσωτερικοί τοίχοι που βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο έχουν πάχος 0.30μ. Ο εσωτερικός τοίχος που χωρίζει την είσοδο από το WC και την αποθήκη είναι συνέχεια του εξωτερικού τοίχου και έχει πάχος 0.50μ. Οι εσωτερικοί τοίχοι στο WC και την αποθήκη έχουν πάχος 0.10μ.
• Η εξωτερική σκάλα ανόδου προς τον όροφο, που βρίσκεται στην αυλή, ξεκινάει από το ±0.00, καταλήγει στο +2.80 και έχει πλάτος 0.80μ. Η σκάλα αποτελείται από 14 ρίχτια (ύψη), όλα ίσα μεταξύ τους, ύψους 0.20μ. και 13 πατήματα, όλα ίσα μεταξύ τους, πλάτους 0.25μ. Η κάτω επιφάνεια (ο ουρανός) της σκάλας είναι επίπεδη. Σχεδιάζεται παράλληλα με τη γραμμή που σχηματίζεται νοητά αν ενώσουμε όλα τα σημεία του κάτω μέρους των ριχτιών και σε απόσταση 0.15μ. από αυτήν.
• Τα πατήματα των σκαλοπατιών του ξεχωριστού κτίσματος που οδηγούν προς την αυλή έχουν πλάτος 0.30μ.
• Τα πατήματα των σκαλοπατιών στον εσωτερικό χώρο είναι όλα ίσα μεταξύ τους και υπολογίζονται από τις διαστάσεις που δίνονται. Τα ύψη των ριχτιών τους είναι όλα ίσα μεταξύ τους και υπολογίζονται από τα υψόμετρα που δίνονται.
• Οι στάθμες των δαπέδων αναγράφονται στα σχέδια της κάτοψης ισογείου και της όψης-τομής Τ-Τ.
• Στην είσοδο υπάρχει έπιπλο-γραφείο διαστάσεων 1.70μ.Χ0.70μ. Στο WC υπάρχει πάγκος πλάτους 0.60μ., όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
• Στους εκθεσιακούς χώρους υπάρχουν πάγκοι που χρησιμοποιούνται για τα εκθέματα. Το πλάτος και το ύψος των πάγκων διαφέρει από χώρο σε χώρο, όπως φαίνεται και αναγράφεται στα σχέδια. Όλοι οι πάγκοι έχουν πάχος 0.10μ. και στηρίζονται μόνο στον τοίχο κατά μήκος που οποίου είναι τοποθετημένοι, όπως φαίνεται στην όψη-τομή Τ-Τ.
• Οι κάσες των κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων), πλην των κασών των θυρών της αποθήκης και του WC, έχουν διατομή 0.05μ.Χ0.05μ. και είναι τοποθετημένες αξονικά στο πάχος του τοίχου. Οι κάσες των θυρών της αποθήκης και του WC έχουν διατομή 0.05μ.Χ0.10μ.
• Οι διαστάσεις των κουφωμάτων που δίνονται στο σχέδιο είναι από τοίχο σε τοίχο, δηλαδή περιλαμβάνουν το πάχος των κασών.
• Το πάχος όλων των φύλλων των θυρών είναι 0.05μ.
• Στην όψη-τομή Τ-Τ, τα παράθυρα και η πόρτα εισόδου χωρίζονται οριζόντια σε δύο άνισες ζώνες, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Εξαίρεση αποτελεί το παράθυρο πλάτους 0.40μ. που βρίσκεται αριστερά από την είσοδο, το οποίο είναι μονοκόμματο καθ’ όλο το ύψος του.
• Το δάπεδο της αυλής, που ορίζεται στην κάτοψη ισογείου με τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ, καλύπτεται ελεύθερα με πέτρινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Α. Να σχεδιασθούν με μαύρη σινική μελάνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών, τα εξής:
Η κάτοψη ισογείου και η όψη-τομή Τ-Τ σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.
1. Να σχεδιασθούν στο σχέδιο της κάτοψης ισογείου:
α) Όλα τα στοιχεία, όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στο κείμενο.
β) Το έπιπλο-γραφείο που βρίσκεται στην είσοδο και ο πάγκος στον χώρο του WC.
γ) Ο συμβολισμός της τομής.
δ) Η προβολή της εξωτερικής σκάλας ανόδου προς τον όροφο και η γραμμή ανάβασής της. (Εδώ δεν θα σχεδιασθούν οι διακεκομμένες γραμμές που προβάλλουν τα σκαλοπάτια και το όριο του πλατύσκαλου της σκάλας.)
ε) Η προβολή όλων των σκαλοπατιών.
στ) Με διακεκομμένη γραμμή, η προβολή των ορίων του διώροφου χώρου καθώς και η προβολή των ορίων του ημικυλινδρικού θόλου.
ζ) Το σύμβολο του βορρά, που μπορεί να είναι της επιλογής των υποψηφίων.
2. Να σχεδιασθούν στο σχέδιο της όψης-τομής Τ-Τ:
α) Όλα τα στοιχεία, όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στο κείμενο.
β) Με διακεκομμένη γραμμή, η προβολή των σκαλοπατιών και του δαπέδου στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου.
γ) Ο τεμνόμενος πάγκος.
δ) Τα ίχνη των σανίδων του ανεπίχριστου σκυροδέματος (ασοβάντιστου μπετόν) πλάτους 0.10μ., με τη διεύθυνση που φαίνεται στο σχέδιο της όψης-τομής Τ-Τ.
3. Να σχεδιασθούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης:
α) Ο τίτλος του θέματος: ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
β) Οι τίτλοι των δύο σχεδίων: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΟΨΗ-ΤΟΜΗ Τ-Τ
Β. Να σχεδιασθούν με μολύβι και ελεύθερο χέρι:
1. Η πλακόστρωση του δαπέδου της αυλής, που ορίζεται στην κάτοψη ισογείου με τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ, ελεύθερα με πέτρινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος, της επιλογής των υποψηφίων.
2. Οι υψομετρικές καμπύλες και το χώμα, όπως φαίνονται ενδεικτικά στο σχέδιο.
Γ. Να μην σχεδιασθούν:
1. Η λεκάνη στον χώρο του WC στην κάτοψη ισογείου.
2. Όλες οι γραμμές αναβάσεως στα σκαλοπάτια του εσωτερικού χώρου καθώς και του χώρου εισόδου στην αυλή του ξεχωριστού κτίσματος στην κάτοψη ισογείου.
3. Οι διακεκομμένες γραμμές που προβάλλουν τα σκαλοπάτια και το όριο του πλατύσκαλου της εξωτερικής σκάλας ανόδου προς τον όροφο στην κάτοψη ισογείου.
4. Οι βοηθητικές γραμμές των σχεδίων του υποδείγματος, που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις διαστάσεις στην κάτοψη ισογείου και την όψη-τομή Τ-Τ και τα υψόμετρα στην όψη-τομή Τ-Τ.
Δ. Να μην αναγραφούν οι διαστάσεις ή άλλες ενδείξεις, τα υψόμετρα των επιπέδων, οι χαρακτηρισμοί των χώρων και τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ.
Ε. Να μην διαγραμμισθούν τα τεμνόμενα τμήματα στα σχέδια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων μπορεί να βασισθεί σε αυτήν του υποδείγματος ή να είναι άλλη, της επιλογής των υποψηφίων.
2. Όλες οι γωνίες στα σχέδια είναι ορθές εκτός από:
α) στην κάτοψη ισογείου:
• την κλίση του ξεχωριστού κτίσματος εισόδου στην αυλή, που είναι τοποθετημένο υπό γωνία 30° ως προς τον άξονα ανατολής-δύσης, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
• τις πλευρές της αυλής ΑΒ και ΑΙ που είναι στις προεκτάσεις των πλευρών του ξεχωριστού κτίσματος εισόδου στην αυλή, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
β) στην όψη-τομή Τ-Τ:
• την κλίση της γραμμής που ορίζει την κάτω επιφάνεια (τον ουρανό) της σκάλας. Η κάτω επιφάνεια (ο ουρανός) της σκάλας είναι επίπεδη. Σχεδιάζεται παράλληλα με τη γραμμή που σχηματίζεται νοητά αν ενώσουμε όλα τα σημεία του κάτω μέρους των ριχτιών και σε απόσταση 0.15μ. από αυτήν.
3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα (μ.). Οι διαστάσεις που δεν αναγράφονται ή δεν είναι ευκρινείς θα υπολογισθούν αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες διαστάσεις.
4. Οι θέσεις των τίτλων, ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων θα είναι της επιλογής των υποψηφίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να διανεμηθούν στους υποψηφίους το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα και οι
έξι (6) σελίδες του θέματος.
2. Οι υποψήφιοι κατά την αποχώρησή τους επιστρέφουν στους επιτηρητές τις
φωτοτυπίες και το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα.
3. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας πρέπει να παραμένουν ανοικτά.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο) απαραιτήτως σε διάσταση Α4.
6. Μετά την παρέλευση του πρώτου τριώρου και μέχρι πριν τη λήξη της εξέτασης δίνεται η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος σε όποιον υποψήφιο το ζητήσει, χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ώρου. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η συνομιλία μεταξύ υποψηφίων.
7. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
8. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.
9. Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.
10. Έναρξη του χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών
στους υποψηφίους.
11. Δυνατότητα αποχώρησης: 10:30
12. Ο χρόνος λήξης της εξέτασης να αναγραφεί στον πίνακα.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ελεύθερο Σχέδιο - 2013 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο χώρο σχεδίασης. Με τη λέξη «απεικόνιση» εννοούμε τη σύνθεση, το μέγεθος και τη θέση των αντικειμένων μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. (25 μονάδες)
2. Σχεδιαστική απόδοση των αναλογιών των αντικειμένων της σύνθεσης καθώς και των σχημάτων που προκύπτουν από τα αντικείμενα (κενά και πλήρη). (35 μονάδες)
3. Απόδοση με τονική διαβάθμιση των φωτεινών και σκιερών επιφανειών, που συνθέτουν το σύνολο του θέματος. (25 μονάδες)
4. Ποιότητα απεικόνισης του θέματος. (15 μονάδες)

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Oι υποψήφιοι κατά την αποχώρησή τους επιστρέφουν τη φωτοτυπία στους επιτηρητές, οι οποίοι στη συνέχεια την καταστρέφουν.
2. Τα ζητούμενα δεν θα εκφωνηθούν και δεν θα γραφούν στον πίνακα.
3. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν ως πρόχειρο σχεδίασης λευκό χαρτί Α4 διαμορφώνοντάς το σε παρόμοιο (τετράγωνο) σχήμα.
4. Oι υποψήφιοι μπορούν να μετακινηθούν μέσα στην αίθουσα σε άλλη θέση σχεδίασης, εφόσον τούτο είναι δυνατό, χωρίς όμως να εμποδίζουν τους άλλους υποψηφίους. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ υποψηφίου και θέματος τουλάχιστον
2,5 μέτρα. Κάθε θέση σχεδίασης, όπως και η οπτική γωνία, είναι μοναδικές και τα σχεδιαστικά αποτελέσματα αξιολογούνται (από τους βαθμολογητές) ισότιμα.
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας (όχι προβολείς) πρέπει να παραμένουν ανοιχτά.
6. Μετά την παρέλευση του πρώτου 3ωρου δίνεται στους υποψηφίους η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ωρου.
7. Οι υποψήφιοι να μη χρησιμοποιούν σπρέυ.
8. Απαγορεύεται το κάπνισμα στις αίθουσες εξέτασης.
9. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.
10. Διάρκεια εξέτασης: έξι (6) ώρες
11. Έναρξη χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών στους υποψηφίους.
12. Δυνατότητα αποχώρησης: 10:15
13. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να γραφούν στον πίνακα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Γραμμικό Σχέδιο - 2006 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΘΕΜΑ: «ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για κατοικία που αναπτύσσεται καθ’ ύψος σε τρία επίπεδα.
Η κατοικία αυτή αποτελεί τμήμα ευρύτερου συγκροτήματος κατοικιών, που οργανώνεται από διαμπερείς κατοικίες τοποθετημένες σε σειρά και συμμετρικά η μία ως προς την άλλη.
Η κατοικία αναπτύσσεται ανάμεσα σε γραμμικά δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα (τοιχία από μπετόν) και ορίζεται στις εγκάρσιες πλευρές της με υαλοστάσια πάχους 0,10 μ.
Στην Α΄ στάθμη (ισόγειο) υπάρχουν: χώρος φαγητού, κουζίνα, καθιστικό, καθώς και σκάλα ανόδου προς τους ορόφους με ημικυκλικό πλατύσκαλο.
Στη Β΄ στάθμη υπάρχουν: τα υπνοδωμάτια, το λουτρό και η σκάλα ανόδου προς την Γ΄ στάθμη.
Στην Γ΄ στάθμη υπάρχουν: το εργαστήριο – γραφείο, λουτρό και βεράντα.
Περιγραφή επί μέρους στοιχείων:
- Οι εσωτερικοί τοίχοι έχουν πάχος 0,10 μ.
- Η σκάλα έχει πλάτος 0,85 μ. και στην εσωτερική πλευρά της έχει χειρολισθήρα πάχους 0,05 μ. που τοποθετείται πάνω στα σκαλιά.
- Το ημικυκλικό πλατύσκαλο της σκάλας κλείνεται με μεταλλικό στοιχείο πάχους 0,05 μ.
- Τα κάγκελα που φαίνονται στην τομή, έχουν πάχος 0,10 μ. και κουπαστή 0,05 Χ 0,10 μ.
- Τα υαλοστάσια χωρίζονται σε επί μέρους τμήματα με κάσες 0,05 Χ 0,10 μ. και μεταλλικά στοιχεία διατομής 0,10 Χ 0,10 μ., όπως φαίνονται στα σχέδια.
- Όλες οι πόρτες έχουν κάσες 0,05 Χ 0,10 μ. και πάχος φύλλου 0,05 μ.
- Οι πόρτες των λουτρών που φαίνονται στην τομή, έχουν οριζόντια διαγράμμιση ανά 0,30 μ. και φεγγίτη ώς την οροφή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α. Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών, τα εξής:
1. Οι κατόψεις των τριών σταθμών (Α,Β,Γ) και η τομή Α-Α σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα υποδείγματα των σχεδίων και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.
2. Στα σχέδια των κατόψεων να σχεδιαστούν: α) τα έπιπλα κουζίνας, χώρου φαγητού και οι ντουλάπες των υπνοδωματίων, β) οι πλακοστρώσεις, γ) οι προβολές της στέγης, δ) τα υαλοστάσια με τα χωρίσματα που φαίνονται στα υποδείγματα και ε) η γραμμή ανάβασης της σκάλας.
3. Να μη διαγραμμιστούν τα τεμνόμενα τμήματα στα σχέδια.
4. Στο σχέδιο της τομής να σχεδιαστούν τα ίχνη των σανίδων (πλάτους 0,10 μ.) του ανεπίχριστου σκυροδέματος (ασοβάντιστου μπετόν) του κατά μήκος διαχωριστικού τοιχίου, όπως φαίνονται ενδεικτικά στο υπόδειγμα.
5. Οι κλίσεις της στέγης προκύπτουν από τις αναγραφόμενες στο υπόδειγμα διαστάσεις. Ο τρόπος κατασκευής επίσης φαίνεται αναλυτικά στην τομή Α-Α.
Β. Να σχεδιαστούν ο τίτλος του θέματος «ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ», οι τίτλοι των τεσσάρων σχεδίων και το σύμβολο του βορρά.

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων μπορεί να βασιστεί σε αυτήν του υποδείγματος ή να είναι άλλη, επιλογής των υποψηφίων.
2. Οι θέσεις των τίτλων, καθώς και ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων θα επιλεγούν από τους υποψηφίους. Τα γράμματα θα σχεδιαστούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης.
3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους στο υπόδειγμα αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα. Όσες διαστάσεις αναγράφονται με γράμματα (α, β, γ, δ) θα υπολογιστούν με βάση τις υπόλοιπες διαστάσεις.
4. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη καθορισμού κάποιας διάστασης, η οποία δεν αναγράφεται στο υπόδειγμα ή δεν είναι ευκρινής, αυτή θα υπολογιστεί αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες και σύμφωνα με την περιγραφή του θέματος.
5. Όλες οι γωνίες στα σχέδια των κατόψεων και της τομής είναι ορθές, εκτός από τις κλίσεις της στέγης που προκύπτουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, σχεδιαστικά.
6. Στα σχέδια δεν θα αναγραφούν διαστάσεις, ούτε γραμμές διαστάσεων, γράμματα ή άλλες ενδείξεις, εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα ζητούμενα του θέματος.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σχετικά με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο καθώς και τη Ζωγραφική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου athinakanellopoulou(a)gmail.com [όπου αντί για (a) βάλτε @ ].

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων 2013 - απάντηση για τυχόν αλλαγές έως τώραΚαλησπέρα φίλοι του Σχεδίου,
Πολλοί ρωτάτε εάν υπάρχει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, λόγω ενδεχόμενων απεργιών.
Μέχρι στιγμής ισχύει το ακόλουθο πρόγραμμα, όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο.
Μας μένει 1 μήνας και 1 μέρα για να ξεκινήσουμε να δίνουμε στις εξετάσεις τα σχέδια. Ο κανόνας της επιτυχίας είναι η εξάσκηση! Πιάστε μολύβια λοιπόν και κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013
ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α΄ & Β΄)

ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
15/6/2013
ΑΓΓΛΙΚΑ
10.00 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ
17/6/2013
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
08.30 π.μ.
ΤΡΙΤΗ
18/6/2013
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
08.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ
196-2013
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
08.30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ
20/6/2013
ΓΑΛΛΙΚΑ
08.30 π.μ.
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
16.00 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/6/2013
ΑΡΜΟΝΙΑ
08.30 π.μ.
ΙΤΑΛΙΚΑ
16.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ
22/6/2013
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
08.30 π.μ


Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :
- μέχρι τις  08.00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08.30 π.μ.,
- μέχρι τις  09.30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10.00 π.μ.,
- μέχρι τις 15.30 μ.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 16.00 μ.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των  Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό)  είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» είναι περίπου είκοσι (20) λεπτά.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν γραπτώς στα Αγγλικά σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, ενώ στα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα σε εξεταστικά κέντρα ΜΟΝΟ σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το Λύκειό τους.

Οι υποψήφιοι που εξετάζονται στα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο θα κληθούν να δώσουν σε ειδικά εξεταστικά κέντρα (συγκεκριμένα σχολεία στην Ελλάδα).
Προσεχώς, θα ανακοινωθούν τα κέντρα βάσει αλφαβητικής σειράς των υποψηφίων.
Μείνετε συνδεδεμένοι και μάθετε τα πάντα για τη διαδικασία αυτή.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση σχετικά με το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο καθώς και τη Ζωγραφική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου athinakanellopoulou(a)gmail.com [όπου αντί για (a) βάλτε @ ].