Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Γραμμικό Σχέδιο - 2013 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
TΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6)
ΘΕΜΑ: «ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για ένα κτήριο που προορίζεται για ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ με πλακόστρωτη αυλή και μικρό χώρο εισόδου σε ξεχωριστό κτίσμα, όπως φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης ισογείου.
Η είσοδος στο κτήριο γίνεται από την αυλή, μέσω ξεχωριστού κτίσματος που είναι κτισμένο στη νότια πλευρά του κτηρίου, υπό γωνία 30° ως προς τον άξονα ανατολής- δύσης, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου. Το κτίσμα αυτό περιλαμβάνει σκάλα ανόδου, η οποία οδηγεί από το υψόμετρο -1.20 στο ±0.00 που είναι το επίπεδο της αυλής. Γύρω από το κτίσμα αυτό υπάρχει επικλινές έδαφος, που συμβολίζεται ενδεικτικά με υψομετρικές καμπύλες και χώμα, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
Το κτήριο αναπτύσσεται σε δύο ορόφους:
α) το ισόγειο, που φαίνεται στην κάτοψη ισογείου και περιλαμβάνει χώρο εισόδου, εκθεσιακούς χώρους, αποθήκη, WC. Η οροφή του ισόγειου ανατολικού τμήματος του κτηρίου έχει σχήμα ημικυλινδρικού θόλου, όπως προβάλλεται στην κάτοψη ισογείου και φαίνεται στην όψη-τομή Τ-Τ.
β) τον όροφο, που καταλαμβάνει μέρος της κάτοψης ισογείου, προβάλλεται στην κάτοψη ισογείου, φαίνεται μόνο στην όψη-τομή Τ-Τ και έχει βοηθητική χρήση.
Η αυλή, που ορίζεται στην κάτοψη ισογείου με τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ, βρίσκεται στο επίπεδο ±0.00 και καλύπτεται ελεύθερα με πέτρινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος. Από την αυλή και σε επαφή με τον τοίχο του κτηρίου στο τμήμα ΔΕ ξεκινάει η εξωτερική σκάλα ανόδου προς τον όροφο, όπως φαίνεται στα σχέδια.
Επιμέρους στοιχεία:
• Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου έχουν πάχος 0.50μ. εκτός από τους εξωτερικούς τοίχους που εφάπτονται με την αυλή στις πλευρές ΓΔΕ και ΕΖ, οι οποίοι έχουν πάχος 0.30μ.
• Οι εσωτερικοί τοίχοι που βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο έχουν πάχος 0.30μ. Ο εσωτερικός τοίχος που χωρίζει την είσοδο από το WC και την αποθήκη είναι συνέχεια του εξωτερικού τοίχου και έχει πάχος 0.50μ. Οι εσωτερικοί τοίχοι στο WC και την αποθήκη έχουν πάχος 0.10μ.
• Η εξωτερική σκάλα ανόδου προς τον όροφο, που βρίσκεται στην αυλή, ξεκινάει από το ±0.00, καταλήγει στο +2.80 και έχει πλάτος 0.80μ. Η σκάλα αποτελείται από 14 ρίχτια (ύψη), όλα ίσα μεταξύ τους, ύψους 0.20μ. και 13 πατήματα, όλα ίσα μεταξύ τους, πλάτους 0.25μ. Η κάτω επιφάνεια (ο ουρανός) της σκάλας είναι επίπεδη. Σχεδιάζεται παράλληλα με τη γραμμή που σχηματίζεται νοητά αν ενώσουμε όλα τα σημεία του κάτω μέρους των ριχτιών και σε απόσταση 0.15μ. από αυτήν.
• Τα πατήματα των σκαλοπατιών του ξεχωριστού κτίσματος που οδηγούν προς την αυλή έχουν πλάτος 0.30μ.
• Τα πατήματα των σκαλοπατιών στον εσωτερικό χώρο είναι όλα ίσα μεταξύ τους και υπολογίζονται από τις διαστάσεις που δίνονται. Τα ύψη των ριχτιών τους είναι όλα ίσα μεταξύ τους και υπολογίζονται από τα υψόμετρα που δίνονται.
• Οι στάθμες των δαπέδων αναγράφονται στα σχέδια της κάτοψης ισογείου και της όψης-τομής Τ-Τ.
• Στην είσοδο υπάρχει έπιπλο-γραφείο διαστάσεων 1.70μ.Χ0.70μ. Στο WC υπάρχει πάγκος πλάτους 0.60μ., όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
• Στους εκθεσιακούς χώρους υπάρχουν πάγκοι που χρησιμοποιούνται για τα εκθέματα. Το πλάτος και το ύψος των πάγκων διαφέρει από χώρο σε χώρο, όπως φαίνεται και αναγράφεται στα σχέδια. Όλοι οι πάγκοι έχουν πάχος 0.10μ. και στηρίζονται μόνο στον τοίχο κατά μήκος που οποίου είναι τοποθετημένοι, όπως φαίνεται στην όψη-τομή Τ-Τ.
• Οι κάσες των κουφωμάτων (θυρών και παραθύρων), πλην των κασών των θυρών της αποθήκης και του WC, έχουν διατομή 0.05μ.Χ0.05μ. και είναι τοποθετημένες αξονικά στο πάχος του τοίχου. Οι κάσες των θυρών της αποθήκης και του WC έχουν διατομή 0.05μ.Χ0.10μ.
• Οι διαστάσεις των κουφωμάτων που δίνονται στο σχέδιο είναι από τοίχο σε τοίχο, δηλαδή περιλαμβάνουν το πάχος των κασών.
• Το πάχος όλων των φύλλων των θυρών είναι 0.05μ.
• Στην όψη-τομή Τ-Τ, τα παράθυρα και η πόρτα εισόδου χωρίζονται οριζόντια σε δύο άνισες ζώνες, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις, όπως φαίνεται στο σχέδιο. Εξαίρεση αποτελεί το παράθυρο πλάτους 0.40μ. που βρίσκεται αριστερά από την είσοδο, το οποίο είναι μονοκόμματο καθ’ όλο το ύψος του.
• Το δάπεδο της αυλής, που ορίζεται στην κάτοψη ισογείου με τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ, καλύπτεται ελεύθερα με πέτρινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Α. Να σχεδιασθούν με μαύρη σινική μελάνη, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών, τα εξής:
Η κάτοψη ισογείου και η όψη-τομή Τ-Τ σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.
1. Να σχεδιασθούν στο σχέδιο της κάτοψης ισογείου:
α) Όλα τα στοιχεία, όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στο κείμενο.
β) Το έπιπλο-γραφείο που βρίσκεται στην είσοδο και ο πάγκος στον χώρο του WC.
γ) Ο συμβολισμός της τομής.
δ) Η προβολή της εξωτερικής σκάλας ανόδου προς τον όροφο και η γραμμή ανάβασής της. (Εδώ δεν θα σχεδιασθούν οι διακεκομμένες γραμμές που προβάλλουν τα σκαλοπάτια και το όριο του πλατύσκαλου της σκάλας.)
ε) Η προβολή όλων των σκαλοπατιών.
στ) Με διακεκομμένη γραμμή, η προβολή των ορίων του διώροφου χώρου καθώς και η προβολή των ορίων του ημικυλινδρικού θόλου.
ζ) Το σύμβολο του βορρά, που μπορεί να είναι της επιλογής των υποψηφίων.
2. Να σχεδιασθούν στο σχέδιο της όψης-τομής Τ-Τ:
α) Όλα τα στοιχεία, όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στο κείμενο.
β) Με διακεκομμένη γραμμή, η προβολή των σκαλοπατιών και του δαπέδου στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου.
γ) Ο τεμνόμενος πάγκος.
δ) Τα ίχνη των σανίδων του ανεπίχριστου σκυροδέματος (ασοβάντιστου μπετόν) πλάτους 0.10μ., με τη διεύθυνση που φαίνεται στο σχέδιο της όψης-τομής Τ-Τ.
3. Να σχεδιασθούν με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης:
α) Ο τίτλος του θέματος: ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
β) Οι τίτλοι των δύο σχεδίων: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΟΨΗ-ΤΟΜΗ Τ-Τ
Β. Να σχεδιασθούν με μολύβι και ελεύθερο χέρι:
1. Η πλακόστρωση του δαπέδου της αυλής, που ορίζεται στην κάτοψη ισογείου με τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ, ελεύθερα με πέτρινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος, της επιλογής των υποψηφίων.
2. Οι υψομετρικές καμπύλες και το χώμα, όπως φαίνονται ενδεικτικά στο σχέδιο.
Γ. Να μην σχεδιασθούν:
1. Η λεκάνη στον χώρο του WC στην κάτοψη ισογείου.
2. Όλες οι γραμμές αναβάσεως στα σκαλοπάτια του εσωτερικού χώρου καθώς και του χώρου εισόδου στην αυλή του ξεχωριστού κτίσματος στην κάτοψη ισογείου.
3. Οι διακεκομμένες γραμμές που προβάλλουν τα σκαλοπάτια και το όριο του πλατύσκαλου της εξωτερικής σκάλας ανόδου προς τον όροφο στην κάτοψη ισογείου.
4. Οι βοηθητικές γραμμές των σχεδίων του υποδείγματος, που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τις διαστάσεις στην κάτοψη ισογείου και την όψη-τομή Τ-Τ και τα υψόμετρα στην όψη-τομή Τ-Τ.
Δ. Να μην αναγραφούν οι διαστάσεις ή άλλες ενδείξεις, τα υψόμετρα των επιπέδων, οι χαρακτηρισμοί των χώρων και τα γράμματα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ.
Ε. Να μην διαγραμμισθούν τα τεμνόμενα τμήματα στα σχέδια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων μπορεί να βασισθεί σε αυτήν του υποδείγματος ή να είναι άλλη, της επιλογής των υποψηφίων.
2. Όλες οι γωνίες στα σχέδια είναι ορθές εκτός από:
α) στην κάτοψη ισογείου:
• την κλίση του ξεχωριστού κτίσματος εισόδου στην αυλή, που είναι τοποθετημένο υπό γωνία 30° ως προς τον άξονα ανατολής-δύσης, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
• τις πλευρές της αυλής ΑΒ και ΑΙ που είναι στις προεκτάσεις των πλευρών του ξεχωριστού κτίσματος εισόδου στην αυλή, όπως φαίνεται στην κάτοψη ισογείου.
β) στην όψη-τομή Τ-Τ:
• την κλίση της γραμμής που ορίζει την κάτω επιφάνεια (τον ουρανό) της σκάλας. Η κάτω επιφάνεια (ο ουρανός) της σκάλας είναι επίπεδη. Σχεδιάζεται παράλληλα με τη γραμμή που σχηματίζεται νοητά αν ενώσουμε όλα τα σημεία του κάτω μέρους των ριχτιών και σε απόσταση 0.15μ. από αυτήν.
3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα (μ.). Οι διαστάσεις που δεν αναγράφονται ή δεν είναι ευκρινείς θα υπολογισθούν αναλογικά σε σχέση με τις υπόλοιπες διαστάσεις.
4. Οι θέσεις των τίτλων, ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων θα είναι της επιλογής των υποψηφίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να διανεμηθούν στους υποψηφίους το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα και οι
έξι (6) σελίδες του θέματος.
2. Οι υποψήφιοι κατά την αποχώρησή τους επιστρέφουν στους επιτηρητές τις
φωτοτυπίες και το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα.
3. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας πρέπει να παραμένουν ανοικτά.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρτί πρόχειρο σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο) απαραιτήτως σε διάσταση Α4.
6. Μετά την παρέλευση του πρώτου τριώρου και μέχρι πριν τη λήξη της εξέτασης δίνεται η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος σε όποιον υποψήφιο το ζητήσει, χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ώρου. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται η συνομιλία μεταξύ υποψηφίων.
7. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
8. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.
9. Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.
10. Έναρξη του χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών
στους υποψηφίους.
11. Δυνατότητα αποχώρησης: 10:30
12. Ο χρόνος λήξης της εξέτασης να αναγραφεί στον πίνακα.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου