Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

Γραμμικό Σχέδιο - 1974 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων

1974
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
12.9.1974

ΓΡΑΜΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Δίδεται το συνημμένο σχέδιο, αποτελούμενο από 9 ίσα τετράγωνα, τοποθετημένα επί ενός καννάβου 10 x 10 εκ, κατά τον τρόπο που υποδεικνύει το σχήμα.
Δίδονται επίσης οι διαστάσεις του σχεδίου σε εκατοστά, καθώς και ενδεικτικά τα πάχη των γραμμών που θα χρησιμοποιηθούν.
Ο διαγωνιζόμενος θα ρυθμίσει:
Πρώτον: την πυκνότητα και το πάχος γραμμής της διαγραμμίσεως του κεντρικού τετραγώνου και
Δεύτερον: την διάμετρον των εσωτερικών κύκλων που υπάρχουν στα τέσσερα γωνιακά τετράγωνα
Ζητούνται
Πρώτον: Η σχεδίαση ολόκληρου του σχεδίου με μολύβι, στις αναγραφόμενες διαστάσεις. Από το σχέδιο αυτό θα μελανωθεί το ένα από τα τέσσερα τμήματα στα οποία υποδιαιρείται το σχήμα από τους σχεδιασμένους με διακεκομμένη γραμμή άξονες.
Δεύτερον: Η τοποθέτηση, από το διαγωνιζόμενο, στοιχείων παρόμοιων προς τα υπάρχοντα, δηλαδή διαγραμμίσεων, κύκλων ή τετραγώνων, στα τέσσερα κενά τετράγωνα.
Σημείωση: Θα χρησιμοποιηθεί μαύρη σινική μελάνη.

ΣΧΕΔΙΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου