Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

Γραμμικό Σχέδιο - 1975 Θέμα Πανελληνίων Εξετάσεων

 1975
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
12.9.1975

ΓΡΑΜΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Δίδονται η κάτοψις και η σχηματική εγκάρσια τομή ενός αναστηλωμένου αρχαίου ελληνικού ναού, καθώς και οι βασικές διαστάσεις του, σε μέτρα. Δίδονται ακόμη η θέσις του βάθρου του αγάλματος το οποίον υπάρχει εντός του ναού, το ύψος του βάθρου, το ύψος του αγάλματος και το περίγραμμα του αγάλματος.
Το δάπεδο του ναού είναι υπερυψωμένο κατά τρεις βαθμίδες (τρία ύψη) από το έδαφος.
Όσες διαστάσεις δεν δίνονται θα ληφθούν γραφικώς εκ του σκαριφήματος.
Σημειώνεται ότι το τετραγωνίδιο του βάθρου του αγάλματος είναι ενδεικτικό της θέσεως μόνο, όχι και των διαστάσεων αυτού.
Ζητούνται
Πρώτον: Να σχεδιασθεί η κάτοψη και η τομή του ναού, υπό κλίμακα 1:50 (1 εκ. = 0,5 μέτρο) με τα κατάλληλα πάχη γραμμών.
Δεύτερον: Να σχεδιασθεί η πλακόστρωση του δαπέδου του ναού. Αυτή προβλέπεται να κατασκευασθεί εκ μαρμάρινων πλακών.
Τρίτον: Να σχεδιασθεί εις την τομήν, η όψις του βάθρου του αγάλματος.
Ολόκληρον το σχέδιον, θα σχεδιασθεί με μολύβι. Το ήμισυ αριστερόν τμήμα της κατόψεως θα σχεδιασθεί με μαύρη σινική μελάνη. Γράμματα και αριθμοί καθώς και οι γραμμές των διαστάσεων, δεν θα σχεδιασθούν.

ΣΧΕΔΙΟ

Πληροφορίες: athinakanel@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου