Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Σχετικά με το Θέμα Εξετάσεων 2013 Ελλήνων Εξωτερικού στο Γραμμικό Σχέδιο

Το θέμα που αντιμετώπισαν οι υποψήφιοι στο Γραμμικό Σχέδιο ήταν ίσως το πιο ιδιόρρυθμο που έχουμε συναντήσει στην ιστορία των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος.
Τα τελευταία δυο χρόνια παρατηρείται μια προτίμηση στα παλιά κτίσματα και στην νησιώτικη δόμηση.
Η ΒΔ πλευρά του κτίσματος καθώς και η ΝΔ ήταν δομημένες υπό κλίση η οποία σχεδιαζόταν με τη βοήθεια των τριγώνων (45*+30* μοιρών).
Πολύ μεγάλη προσοχή έπρεπε να δοθεί στα στοιχεία που ζητούνται και σε αυτά που ΔΕΝ πρέπει να σχεδιαστούν.
Σχετικά με την τοποθέτηση, δίδονταν κάποια στοιχεία στους υποψηφίους, πράγμα που καταργεί τις όποιες γνώσεις τους περί τοποθέτησης.
Το θέμα, εκ των κριτηρίων αξιολόγησης, έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αντίληψη της ισορροπημένης σύνθεσης και του συσχετισμού των σχεδίων ώστε να γίνει αντιληπτό εάν οι υποψήφιοι έχουν την πλήρη αντίληψη του κάθε σχεδίου.
Η Οψη-Τομή Α-Α ήταν απόλυτη απόρροια της τομής στην κάτοψη με τοίχους και ανοίγματα που τέμνονταν και προβάλλονταν πλάγια (πατητήρι).
Πολλά στοιχεία ζητήθηκαν φέτος, όπως χώμα, δέντρο, ξύλινες επιφάνειες, πλακόστρωση και κεραμοσκεπή, αυξάνοντας τις απαιτήσεις συναρτήσει του χρόνου.

Παρακάτω σας παραθέτω την ορθή τοποθέτηση των σχεδίων του θέματος, ώστε ο συσχετισμός να είναι εύλογος και η σύνθεση ισορροπημένη, καθώς κι τα στοιχεία που έπρεπε να παρασταθούν στο σχέδιο:Οι υποψήφιοι μπορούσαν να προσθέσουν κατά βούληση "νερά" στις ξύλινες σανίδες στις πόρτες. Δεν αναφερόταν άμεσα στα ζητούμενα και επομένως η έλλειψη αυτού του συμβολισμού δε θεωρείται λάθος ούτε παράληψη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου