Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

Γραμμικό Σχέδιο - 2013 Θέμα Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
19 Σεπτεμβρίου 2013

ΘΕΜΑ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Πρόκειται για ένα πλήρες συγκρότημα ισόγειας αγροτικής κατοικίας στα Μεσόγεια-Παιανία. Το χαρακτηριστικό του συγκροτήματος είναι ότι αποτελείται από κλειστούς και ανοιχτούς χώρους περιτριγυρισμένους από ψηλό πέτρινο μαντρότοιχο, ο οποίος προστατεύει, απομονώνει και οριοθετεί την ιδιοκτησία της αγροτικής οικογένειας.
Αναλυτικότερα, το συγκρότημα, όπως φαίνεται στην κάτοψη, περιλαμβάνει:
• Το κυρίως σπίτι, που αποτελείται από τη σάλα, το υπνοδωμάτιο και δύο αποθηκευτικούς χώρους. Η στέγασή του γίνεται με δίρριχτη στέγη καλυμμένη με βυζαντινά κεραμίδια, σε δύο διαφορετικά επίπεδα, όπως φαίνεται στην όψη-τομή Α-Α. Η είσοδος από την αυλή στο κυρίως σπίτι γίνεται από τη
νότια πλευρά μέσω μιας δίφυλλης πόρτας. Το δάπεδό του είναι υπερυψωμένο από τον εξωτερικό χώρο κατά 0,10μ. Το δάπεδο του υπνοδωματίου είναι ξύλινο και καλύπτεται από τάβλες φάρδους 0,15μ.
• Το πατητήρι, που είναι ανεξάρτητο κτίσμα, έχει κοινό πέτρινο τοίχο με το κυρίως σπίτι στην προέκταση της πλευράς ΒΓ. Η στέγασή του έχει διαμορφωθεί σε οριζόντιο δώμα.
• Το φουρνόσπιτο και το υπόστεγο, που είναι βοηθητικά κτίσματα. Το δάπεδο στο υπόστεγο είναι στρωμένο με λίθινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος (2), όπου στην κάτοψη έχουν σχεδιαστεί με ενδεικτικό τρόπο.
• Την αυλή, η οποία περιβάλλεται από τα κτίσματα αυτά και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους 0,30μ. Τα τμήματα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους με σκαλοπάτια κυκλικής μορφής και πάτημα πλάτους 0,30μ., όπως φαίνονται στην κάτοψη (3). Η είσοδος από το δρόμο στο χώρο της αυλής γίνεται από την ανατολική πλευρά μέσω δίφυλλης αυλόπορτας με υπέρθυρο, όπως προβάλλεται στην κάτοψη με διακεκομμένη γραμμή και φαίνεται στην τομή (1) .
Επιμέρους στοιχεία:
- Όλοι οι τοίχοι των κτισμάτων, εσωτερικοί και εξωτερικοί, είναι λίθινοι και έχουν πάχος 0,50μ., εκτός από τον τοίχο που χωρίζει το υπνοδωμάτιο από τη σάλα, που έχει πάχος 0,10μ., και τον τοίχο που περιβάλλει τον φούρνο, του οποίου το πάχος προκύπτει σχεδιαστικά.
- Όλα τα κουφώματα είναι ξύλινα και τοποθετούνται στη μέση του πάχους των τοίχων.
- Οι κάσες όλων των κουφωμάτων έχουν διατομή 0,05μ. x 0,10μ., εκτός από την κάσα της αυλόπορτας που έχει πάχος 0,10μ. x 0,10μ. Οι διαστάσεις των κουφωμάτων, που δίνονται στο σχέδιο, είναι από τοίχο σε τοίχο· περιλαμβάνουν δηλαδή και το πάχος των κασών. Οι πόρτες της εισόδου του κυρίως σπιτιού και της αυλόπορτας αποτελούνται από δύο ίσα μεταξύ τους φύλλα.
- Τα παράθυρα της νότιας όψης του κυρίως σπιτιού είναι δίφυλλα.
- Το πάχος όλων των φύλλων των θυρών είναι 0,05μ.
- Η κατεύθυνση του βορρά είναι παράλληλη προς τον τοίχο ΔΖ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ:
Α. Να σχεδιαστούν με μαύρη σινική μελάνη χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα πάχη γραμμών τα εξής:
1. Η κάτοψη του ισογείου και η όψη-τομή Α-Α σε κλίμακα 1:50, σύμφωνα με τις διαστάσεις σε μέτρα, όπως αυτές αναγράφονται στα σχέδια και αναφέρονται στην περιγραφή του θέματος.
α. Στο σχέδιο της κάτοψης πρέπει να σχεδιαστούν:
• Μόνο οι δύο πόρτες και τα δύο παράθυρα της νότιας όψης του κυρίως σπιτιού.
• Ο συμβολισμός της τομής.
• Το ξύλινο δάπεδο στο υπνοδωμάτιο.
• Το δέντρο που βρίσκεται στην αυλή, ο συμβολισμός και ο τύπος του οποίου είναι της επιλογής των υποψήφιων και θα σχεδιαστεί με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης.
• Ο συμβολισμός του χώματος στην περιοχή της αυλής, όπως φαίνεται ενδεικτικά στο σχέδιο.
• Το 1/3 περίπου της επιφάνειας του δαπέδου του υπόστεγου (2) με λίθινες πλάκες ακανόνιστου σχήματος της επιλογής των υποψήφιων, με ελεύθερο χέρι, χωρίς να δεσμεύονται από τη σχεδίαση των πλακών στην κάτοψη του θέματος, η οποία είναι ενδεικτική.
β. Στο σχέδιο της όψης-τομής Α-Α πρέπει να σχεδιαστούν:
• Τα βυζαντινά κεραμίδια στο τμήμα της όψης, όπως ακριβώς φαίνονται στην όψη-τομή Α-Α.
• Οι σανίδες στις πόρτες, με ελεύθερο χέρι ή με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης.
2. Ο τίτλος του θέματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ
3. Οι τίτλοι των δύο σχεδίων ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΟΨΗ-ΤΟΜΗ Α-Α
4. Το σύμβολο του Βορρά, που μπορεί να είναι της επιλογής των υποψήφιων, με τα επιτρεπόμενα όργανα σχεδίασης ή με ελεύθερο χέρι.

Β. Να μη σχεδιαστούν:
• Στο σχέδιο της κάτοψης: Οι πόρτες και τα παράθυρα των υπολοίπων χώρων, τα οποία θα σχεδιαστούν μόνο ως ανοίγματα στους τοίχους χωρίς τις ενδείξεις των κασωμάτων.
• Στο σχέδιο της όψης-τομής Α-Α: Η πόρτα του πατητηριού, όπου θα σχεδιαστεί μόνο ως άνοιγμα στον τοίχο χωρίς την ένδειξη της κάσας.
• Οι γραμμές διαστάσεων και οι βοηθητικές διακεκομμένες γραμμές, που αντιστοιχούν στις στάθμες.

Γ. Να μην αναγραφούν:
• Οι διαστάσεις ή άλλες ενδείξεις, τα υψόμετρα των επιπέδων και οι ονομασίες των χώρων.
Δ. Να μη διαγραμμιστούν:
• Τα τεμνόμενα τμήματα στα σχέδια.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Η τοποθέτηση των σχεδίων και των τίτλων στο χαρτί σχεδίασης είναι της επιλογής των υποψήφιων.
Προσοχή: η πλευρά του κυρίως σπιτιού –η οποία ορίζεται στην κάτοψη με τα γράμματα ΑΒ– θα πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα προς το κάτω όριο του χώρου σχεδίασης και σε απόσταση 34 εκατοστά από αυτό. Ο προσανατολισμός τοποθέτησης του θέματος στο χαρτί σχεδίασης είναι της
επιλογής των υποψήφιων.
2. Οι θέσεις των τίτλων, ο τύπος και το μέγεθος των γραμμάτων θα επιλεγούν από τους υποψήφιους.
3. Οι διαστάσεις θα λαμβάνονται από τους αναγραφόμενους αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται σε μέτρα (μ.). Οι διαστάσεις, που δεν αναγράφονται, προκύπτουν γραφικά.
4. Όλες οι γωνίες στα σχέδια είναι ορθές εκτός από τις γωνίες που σχηματίζονται στις κορυφές Β, Γ, Δ, Ζ και Η της κάτοψης, οι οποίες προκύπτουν γραφικά.
5. Στα σχέδια δεν θα αναγραφούν διαστάσεις, στάθμες, γράμματα ή άλλες ενδείξεις, εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα ζητούμενα του θέματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
A. Ορθότητα απεικόνισης [35/100]
1. Σωστή μεταφορά κλίμακας 15/100
2. Σωστή γεωμετρική απεικόνιση 20/100
Β. Ποιότητα σχεδίασης [25/100]
1. Πάχη γραμμών 10/100
2. Ποιότητα γραμμών 15/100
Γ. Πληρότητα σχεδίασης [15/100]
1. Γενική εικόνα 10/100
2. Ολοκλήρωση του συνόλου 5/100
Δ. Γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (ενδείξεις τομής, το πλακόστρωτο, τα
κεραμίδια, οι διαγραμμίσεις των ξύλινων επιφανειών, το δέντρο και ο
συμβολισμός του χώματος) και τα γράμματα 15/100
Ε. Οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης [10/100]
1. Τοποθέτηση και συσχετισμός των σχεδίων 5/100
2. Ισορροπημένη σύνθεση στο χώρο σχεδίασης 5/100

ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Να διανεμηθούν στους υποψήφιους το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα και οι πέντε (5) σελίδες του θέματος.
2. Οι υποψήφιοι κατά την αποχώρησή τους επιστρέφουν στους επιτηρητές τις φωτοτυπίες και το φύλλο με τα σχέδια-υποδείγματα.
3. Το θέμα δεν θα εκφωνηθεί και δεν θα γραφεί στον πίνακα.
4. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης τα φώτα της αίθουσας (όχι προβολείς) πρέπει να παραμένουν ανοικτά.
5. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ριζόχαρτο ή άλλο) διαστάσεων περίπου Α4.
6. Μετά την παρέλευση του πρώτου τρίωρου δίνεται στους υποψήφιους η δυνατότητα 15λεπτου διαλείμματος χωρίς παράταση του προκαθορισμένου 6ωρου.
7. Απαγορεύεται το κάπνισμα στις αίθουσες εξέτασης.
8. Οι επιτηρητές υπογράφουν στην κάτω δεξιά γωνία του χώρου σχεδίασης.
9. Η διάρκεια της εξέτασης είναι έξι (6) ώρες.
10. Έναρξη του χρόνου εξέτασης: αμέσως μετά τη διανομή των φωτοτυπιών στους υποψήφιους.
11. Δυνατότητα αποχώρησης: 14:00.
12. Η διάρκεια εξέτασης και ο χρόνος δυνατής αποχώρησης να αναγραφούν στον πίνακα της αίθουσας.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου