Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Αλλαγές στο Λύκειο - Κύκλοι Σπουδών

Τί συμβαίνει με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;
Ξεκινάει μια αλλαγή, τόσο μεγάλη στο σύστημα εκπαίδευσης, που μπορούμε να την παρομοιάσουμε με την αλλαγή από τις "Δέσμες" στις "Κατευθύνσεις". Ουσιαστικά, βλέπουμε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τον συσχετισμό "Κύκλων Σπουδών" (το νέο προτεινόμενο σύστημα) με τις "Δέσμες" και τολμώ να πω πως το μοντέλο μου θυμίζει μοντέλα δετεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού. Οι σημαντικές αυτές αλλαγές πρόκειται να επηρεάσουν το σύστημα-πρόγραμμα της  Γ' Λυκείου και να στοχεύσουν περισσότερο στην απόκτηση γενικής παιδείας μέχρι την Β' Λυκείου.
Εν ολίγης, οι κατευθύνσεις καταργούνται και προτάθηκε να αντικατασταθούν από τρεις κύκλους σπουδών. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το πότε θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Πίσω από την πρόταση αυτή βρίσκονται υπεύθυνοι της άτυπης επιτροπής του υπουργείου Παιδείας.


Οι τρεις κύκλοι σπουδών
1ος κύκλος: Κλασικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τα μαθήματα που θα περιλαμβάνει: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Λατινικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς, Λογοτεχνία ή Φιλοσοφία
2ος κύκλος: Θετικές, στις Τεχνολογικές και τις Επιστήμες Υγείας
Τα μαθήματα που θα περιλαμβάνει: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ή Ειδικά Θέματα Βιολογίας
3ος κύκλος: Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
Τα μαθήματα που θα έχει περιλαμβάνει: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Εφαρμογές της Πληροφορικής, Οικονομία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς, Ειδικά Θέματα Οικονομίας ή ΑΟΔΕ. 

Η Ξένη Γλώσσα υπάρχει ως μάθημα επιλογής και στους τρεις κύκλους σπουδών, η Κοινωνιολογία είναι βασικό μάθημα του πρώτου και του τρίτου κύκλου. Το μάθημα των Θρησκευτικών δεν υπάρχει στην τρίτη Λυκείου, όπου σήμερα είναι μονόωρο. Παραμένει δίωρο στην Α' Λυκείου και μονόωρο στη Β' Λυκείου, αλλάζει τίτλο και μετονομάζεται «Θρησκεία και Κόσμος».


Τι αλλάζει στα μαθήματα Γενικής Παιδείας
Τα μαθήματα μειώνονται από 11 σε 4 και συγκεκριμένα μένουν:
 • Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
 • Μαθηματικά
 • Ιστορία
 • Φυσική Αγωγή (11 ώρες διδασκαλίας)
Τα μαθήματα που καταργούνται από τη γενική παιδεία είναι:
 • Αρχαία
 • Φυσική
 • Βιολογία
 • Ξένη Γλώσσα
 • Θρησκευτικά
 • Κοινωνιολογία
Τι αλλάζει στη Β' Λυκείου
Η Β' Λυκείου θα μετατραπεί σε τάξη γενικής Παιδείας (χωρίς κατευθύνσεις/κύκλους).
Θα περιλαμβάνονται μόνο δυο "πακέτα επιλογής" με δύο μαθήματα το καθένα, τα οποία θυμίζουν έντονα τον διαχωρισμό του Λυκείου σε πρακτικό και κλασικό όπως συναίβαινε παλαιότερα.
Τα "πακέτα επιλογής" της Β' Λυκείου με τα μαθηματά τους:
Α. Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορία
Β. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών και Φυσικής.
Οι ώρες διδασκαλίας θα μειωθούν σε 33 από τις σημερινές 35, από τις οποίες οι 28 είναι για μαθήματα γενικής παιδείας και οι 5 για τις ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων από τα πακέτα επιλογής.
Στο πρόγραμμα γενικής Παιδείας της Β' Λυκείου θα προστεθούν τα μαθήματα Πολιτειακή Παιδεία, Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία.
Η Ερευνητική Εργασία θα διατηρηθεί.


Τι αλλάζει στην Α' Λυκείου
Στο πρόγραμμα της Α' τάξης του Λυκείου θα προστεθούν δυο μαθήματα αυξάνοντας το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας από 32 που είναι σήμερα σε 34.
Αυτά είναι:
 • η Πολιτειακή Παιδεία-Οικονομικά-Κοινωνιολογία και
 • η 2η ξένη γλώσσα

Περιμένουμε περεταίρω ενημέρωση για να μπορώ να είμαι σαφής σε σχέση  με τις πιθανές αλλαγές στα ειδικά μαθήματα όπως το Γραμμικό και το Ελεύθερο Σχέδιο.


Φωτογραφία: www.educationnews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου